Оставете бюрокрацията на нас!

„Сивир Транслейшънс“ ЕООД предоставя широка гама услуги за своите индивидуални и корпоративни клиенти. Занимаваме се  професионално с  превод и легализация на документи. Извършваме превод на различни по сложност документи и подготовката им за легализация. Преводите се извършват от квалифицирани преводачи с гарантирано качество на работата, професионално оформяне и бързи срокове за изпълнение. Наши клиенти и партньори на територията на град София са водещи компании за недвижими имоти, адвокатски дружества и стотици индивидуални клиенти.

Защо да изберете нас?

Професионален подход

Ние ще работим в съответствие с Вашите изисквания и българското законодателство

Решения за Вашите индивидуални нужди

Ние формираме нашите услуги според Вашите нужди и изисквания

Широк спектър на услугите

Ние предлагаме широка гама от услуги и експерти, които да Ви съдействат

Местни експерти

Нашите служители са квалифицирани и се намират „на една ръка разстояние“, за да Ви окажат компетентна помощ

Качество на услугите

Ние се стремим нашите клиенти да бъдат максимално удовлетворени.

Гъвкавост

Ние сме готови да отговорим на Вашите нужди при възникнали нови или извънредни ситуации

Икономия на време

Пестим ценното Ви време, като се грижим професионално за Вашите ангажименти

Помощ в спешни ситуации

Ние осигуряваме асистенти, които да разрешават Вашите сложни и извънредни случаи

В екипа ни работят служители, изградили своята експертност в сферата на недвижимите имоти, които предоставят професионална правна и административна помощ при набавяне на документи, необходими за извършване на сделки с недвижими имоти и нотариалното им изповядване.

Наши постоянни клиенти са компании и физически лица, които се нуждаят от комплексни преводачески услуги – писмени и устни преводи, нотариални заверки и легализации.

Превод и легализация на документи

 • Персонален преводач
 • Превод на документи
 • Съдействие при нотариална заверка на документи
 • Легализация на документи
 • Превод на документи, необходими за сделки с недвижими имоти / Пълномощно, Нотариален акт, различни видове декларации и удостоверения/
 • Устен превод за изповядване на сделки с недвижими имоти пред нотариус

Преглед, подготовка, подаване и получаване на следните документи:

 • Удостоверение за вещни тежести за недвижими имоти /УВТ/
 • Незаверен Препис/Копие на документ за собственост на недвижим имот
 • Удостоверение за данъчна оценка на недвижими имоти
 • Удостоверение за търпимост на сгради
 • Удостоверение за режим на имуществени отношения на съпрузите /РИОС/
 • Удостоверение за наследници
 • Удостоверение за семейно положение
 • Удостоверение по чл. 87 от ДОПК
 • Препис от Акт за смърт
 • Справка за наличие на завещание от Агенция по вписвания
 • Удостоверение за идентичност на имената
 • Удостоверение за административен адрес на имота
 • Предеклариране на имот /вписване и отписване/ в съответната служба за МДТ
 • Регистрация на собственик по комунални партиди  /пакетно вписване или отписване в МДТ + Регистрация в Кадастър + Партида в ЧЕЗ + Партида в Софийска вода + Партида в Топлофикация/

Преглед, подготовка, подаване и получаване на следните документи:

 • Извършване на обстоятелствени проверки (включително изготвяне на констативен нотариален акт по давностно владение)
 • Комбинирана скица за имоти, Схема на самостоятелен обект в сгради, Скица на поземлен имот или на сграда – самостоятелен обект на собственост, Скица на сграда – самостоятелен обект на собственост
 • Удостоверение за липса на кадастрална карта
 • Съдействие за нанасяне в Кадастралния Регистър на недвижимите имоти
 • Удостоверение за липса на заведени изпълнителни дела
 • Молби за заличаване на възбрани от ЧСИ
 • Справки и Удостоверения от Централния Регистър за особените залози /ЦРОЗ/
 • Удостоверения за държавна и общинска собственост от Столична Община, Районни администрации, Общинска служба по земеделие и гори

Издирване на документи в архивите на

 • Служба по вписванията към Софийски районен съд
 • НАГ при Столична община или съответната районна администрация
 • Софийски районен съд
 • Справка от Регистъра на длъжниците при Държавен съдебен изпълнител от СРС
 • Държавни и общински институции на територията на гр. София

Партньори